Wpisy

Gdzie zrobić badanie gleby?

Gleboznawstwo obejmuje badania właściwości powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej (do głębokości 1,2 m -1,5 m) pod kątem użytkowania rolniczego, żyzności, pobierania zanieczyszczeń oraz ochrony wód podziemnych. Zadaniem specjalisty z tej dziedziny jest ocena gruntu i określenie jego wartości użytkowej poprzez klasyfikację uwzględniającą przydatność dla rolnictwa pod względem właściwości przyrodniczych i agrotechnicznych. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie można zrobić badanie gleby, czytaj dalej.

Klasy bonitacyjne od I do IV reprezentują gleby od najlepszych i najbardziej urodzajnych do bardzo słabych oraz najmniej płodnych. Grunty są klasyfikowane według następujących warunków:

  • zmiana użytkowania gruntów,
  • rekultywacja gruntów,
  • melioracja gruntów.

Klasyfikacja ma na celu określenie wymiaru podatku rolnego.

Dlaczego powinno się testować glebę?

Podczas nawożenia upraw podstawowym kryterium, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest analiza gleby. To również opłacalne działanie ze względów ekonomicznych – nawozy nie są tanie, więc po co ich nadużywać, zwłaszcza w przypadku sadowników prowadzących uprawy wielkoobszarowe. Ponadto od dawna stwierdzono, że zarówno nadmiar, jak i niedobór pierwiastków może mieć niekorzystny wpływ na stan wzrostu oraz owocowanie roślin.

Nadmiar nawozów może również niekorzystnie wpływać na strukturę gleby, parametry fizyczne i zdolność magazynowania wody. Kolejnym ważnym powodem racjonalnego stosowania wspomagaczy jest wpływ na środowisko, a także zdrowie ludzi oraz zwierząt. Gdzie zrobić badanie gleby?

Regionalne Stacje Chemiczno-Rolnicze

Gdzie wykonać badanie gleby? Jakość gruntów monitorowana jest przez Regionalne Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCHR) rozmieszczone na terenie wszystkich województw Polski. Posiadają akredytowane laboratoria stosujące specjalistyczne metody analityczne kontrolowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). To sprawia, że uzyskane wyniki są bezdyskusyjne i dokładne.

Takie placówki wykonują różnorodne metody analityczne w ogrodnictwie. Hodowców interesują najczęściej trzy rodzaje analiz: zawartości niezbędnych makro- i mikroelementów w glebie; pH, a także materii organicznej. Aby móc skorzystać z jednej z wymienionych możliwości, zapoznaj się z ofertą dostępną na stronie internetowej
https://bwquark.pl/badania-gleb/
.

Na co zwrócić uwagę przed badaniem?

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na kwasowość gleby. Według danych GUS w latach 2015-2018 grunty skrajnie kwaśne i kwaśne stanowiły 37% użytków rolnych. Z kolei udział ziemi do wapnowania w niezbędnym zakresie wynosi 32%. Dane te sugerują, że ponad 1/3 użytków rolnych w Polsce jest obecnie zdegradowana przez nadmierne zakwaszenie. Jeśli dodamy do tej wartości „zalecany” stopień zapotrzebowania na wapno, to udział gleb zagrożonych stopniową degradacją na skutek niekorzystnych reakcji wzrasta do 49%.

Niewiele lepiej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zasobność gleby w podstawowe makro- i mikroelementy. Udział użytków rolnych o bardzo niskiej oraz niskiej zawartości fosforu w tym samym okresie wynosił 28%, potasu 35%, a magnezu 27%.

Sposoby pobierania próbek

Pobieranie łopatą

Musisz wykopać dołek o głębokości 20 cm i odciąć kawałek ziemi z profilu. Pobraną w ten sposób próbkę pierwotną umieść w wiadrze z napisem „warstwa gleby uprawnej”. Następnie poszerz otwór do głębokości 40 cm i weź fragment gleby z profilu 20-40 cm. Dalej mieść próbkę w wiadrze oznaczonym „podłoże”.

Pobieranie patyczkiem Egna

Wbij patyk w grunt aż do występu, odwróć go i wyciągnij. Włóż glebę w rowek patyka w wiadrze oznaczonym „warstwa orna”, następnie kop łopatą na głębokość 40 cm. W otworze oczyść wierzchnią warstwę gleby (posyp) i ponownie wyjmij patyczkiem. Próbkę umieść w wiaderku z napisem „podłoże”.

Pobieranie patyczkiem dłutowym

Patyk wbij w glebę na głębokość 20 cm, odwróć i wyciągnij. Ziemię z rowka dłuta włóż do wiadra oznaczonego napisem „warstwa uprawowa”. Ponownie wbij na głębokość 40 cm, odwróć i wyciągnij. Próbki umieść w wiaderkach oznaczonych jako „podstawa”.