Wpisy

Program sterujący w obrabiarkach CNC

Zagłębiając się w programowanie takich maszyn jak obrabiarka CNC można dojść do wniosku, że nie różnią się one od zwykłego programowania na komputerze chociażby z innym systemem operacyjnym. Struktura każdego programu jest taka sama. Definicja nam mówi, że program to statyczny zestaw instrukcji, czyli krótko mówiąc zestaw symboli opisujący pewne obliczenia czy też reguły.
W obrabiarkach CNC jest podobnie, tylko tutaj bazujemy na blokach, w których znajdują się odpowiednie instrukcje. Blok w obrabiarkach CNC jest traktowany jako logiczna całość. Odpowiednio po sobie następuje czytanie bloku programu instrukcja po instrukcji, następnie następuje analiza oraz na końcu jego wykonanie. Co tak naprawdę decyduje o kolejności wykonywania danego programu? Przede wszystkim nacisk jest kładziony na kolejność wykonywania, przyglądamy się czy program sterujący posiada skoki czy też pętle.
Program sterujący można podzielić na kilka bloków, jak już wcześniej zostało wspomniane. Pierwszym elementem, na który kładziemy nacisk jest to nagłówek programu sterującego. Nagłówek programu sterującego informuje nas o typie danych, jaki zawiera akurat ten blok programu. Kolejnym członem programu sterującego jest nazwa, którą musi posiadać. Powinniśmy uwzględnić nie tylko typ danych, ale także czy zawiera podprogramy, przeskoki czy też zwartość rejestrów.
Na razie pominę co ma się składać na program sterujący, zajmijmy się ostatnim blokiem programu sterującego, który też jest dość istotnym blokiem. Ten blok informuje nas przede wszystkim o zakończeniu działania programu. Łatwo pomylić koniec pliku z końcem działania programu. Koniec pliku nie kończy działania programu, bo to tylko pewien etap ciągu instrukcji. Blok kończący program jest ostatecznym zakończeniem programu.
Warto wspomnieć tutaj o znaczeniu słowa w programie sterującym. Słowo jak wiadomo składa się z dwóch podstawowych elementów: adresu oraz wartości. Wartość pełnią rolę argumentów funkcji, z kolei adres jest nazwą funkcji. Wyróżniamy wiele rodzaje słów w tym są słowa proste. Słowa proste krótko mówiąc składa się z jednej dużej litery, dajmy dla przykładu A30. Słowa złożone mogą składać się z kilku dużych liter alfabetu , ale z tym wyjątkiem, że wartość piszemy po znaku równości. Dajmy na to przykład AD=30.
Słowa rozszerzone to przede wszystkim numer z rozszerzeniem słowa. Jak to mamy rozumieć? Numer stanowi rozszerzenie słowa, jak w przykładzie: S2=200.
Jest dużo kombinacji słów, ale żeby poznać je wszystkie potrzeba na to dużo czasu. Pamiętamy, że obrabiarki sterowane numerycznie programujemy za pomocą cyfr. Tutaj może być podobnie, jak w przypadku każdej obrabiarki. Obrabiarka sterowana komputerowo ma to do siebie, że dużo rzeczy za nas robi maszyna. Jednak to my w pełni panujemy nad programem sterującym. Jeśli popełnimy błąd w instrukcji w najlepszym wypadku czynność nie zostanie wykonana a towar będzie po prostu wadliwy i niekompletny – zupełnie niezgodny z wymaganiami klienta.
Aby móc dobrze programować takie urządzenia przede wszystkim potrzeba dużo czasu, aby nabrać wprawy. Dla chcącego nic trudnego.