Wpisy

Podział majątku po rozwodzie – praktyczne porady

Małżeństwo dokumentuje związek dwójki ludzi pod kątem prawnym, jednak jak każdy inny związek – nie ma pewności, że będzie trwać wiecznie. Rozwody to jedne z najczęstszych spraw z zakresu prawa cywilnego i w ich zakresie porusza się wiele spraw, między innymi takich jak alimenty, prawo do opieki nad dzieckiem, a także podział majątku. W ostatnim przypadku sprawa bywa skomplikowana, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Rozwód Kraków

Rozwód (Kraków) jest zawsze decyzją sądu, nawet jeśli partnerzy są zgodni co do decyzji oraz spraw, które z niej wynikają. Wynika z trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, czyli sytuacji, w której naprawa związku nie jest już możliwa.

Trzeba mieć świadomość, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego dochodzi do różnych następstw prawnych, między innymi powstania tak zwanej wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że wszystkie nabyte przedmioty (również nieruchomości) oraz dochody są w takim samym stopniu własnością każdego z małżonków. Ma to miejsce przez okres małżeństwa, dlatego rzeczy posiadane przed zawarciem małżeństwa nie są w to wliczane, na przykład samochód czy mieszkanie. Wyłączeniem są także objęte przedmioty majątkowe, które zostały odziedziczone lub okazane na zasadach darowizny. Nie można zapominać o przedmiotach zaspokajających osobiste potrzeby, czyli na przykład ubrania, biżuteria, aparat słuchowy czy okulary korekcyjne. Kolejnym wyłączeniem są odszkodowania, nagrody za osobiste osiągnięcia oraz prawa autorskie i pokrewne.

Rozwód Kraków – podział majątku po rozwodzie

Podział majątku jest nieraz skomplikowany, ponieważ trwające latami małżeństwo na pewno owocowało nabyciem wielu przedmiotów, często też nieruchomości, samochodów etc. Z tego powodu podział jest naprawdę skomplikowany. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy małżonkowie są zgodni co do podziału – wtedy można powiedzieć o umownym podziale majątku. Oznacza to, że partnerzy spisują umowę, w której wyszczególniają składniki majątku wspólnego, które po rozwodzie będą należeć do konkretnej osoby. Owa umowa ma formę aktu notarialnego, jeżeli dobrem wspólnym jest także nieruchomość. Jest to związane z koniecznością modyfikacji ksiąg wieczystych. Niestety nie zawsze ma to miejsce, a spór należy rozwiązać w sądzie.

Jeśli małżonkowie nie mogą się dogadać w kwestii podziału majątku, należy wystąpić o niego do sądu rejonowego (dla danej rzeczy, na przykład mieszkania). Warto wspomnieć, że małżonek może wnioskować o nierówny podział majątku, na przykład udowadniając, że rozpad małżeństwa wynika z winy drugiej strony (np. przez trwonienie majątku, alkoholizm czy skłonności do hazardu). W każdym przypadku są to trudne wydarzenia, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, najlepiej prawnika. Radca prawny lub adwokat może reprezentować klienta przed sądem, dzięki temu zapewniając sprawiedliwy podział majątku i zapobiegając zgadzaniu się klienta na niekorzystne dla niego warunki.