Wpisy

Maszyna, która mówi zamiast osoby głuchoniemej

Osoby głuchonieme, które z powodu głuchoty nie opanowały sztuki mówienia, mają szczególnie utrudnione funkcjonowanie w społeczeństwie. Porozumiewanie się z innymi jest dla nich problematyczne. Jednakże nowe osiągnięcia w dziedzinie technologii pomagają nieco zmienić tą sytuację. Do największych wynalazków naszych czasów należy urządzenie, które w bardzo dużym stopniu pomaga osobom głuchoniemym porozumiewanie się z otoczeniem.

Urządzenie to jest na razie bardzo trudno dostępne, ze względu na bardzo wysokie koszty. Ale być może w niedalekiej przyszłości stanie się ono doskonałym pomocnikiem dla milionów ludzi na całym świecie, których los doświadczył bardzo ciężko, odbierając im zdolność mówienia i słyszenia.

W jaki sposób działa omawiane urządzenie? Podstawową zasadą jego funkcjonowania jest „mówienie” zamiast człowieka. Osoba głuchoniema, która kontroluje maszynę, wyraża swoje emocje oraz to, co chce przekazać, za pomocą obrazków, ewentualnie poprzez pismo. Następnie maszyna wypowiada słowa oznaczone danymi obrazkami albo wyrazami pisanymi w sposób słyszalny i zrozumiały dla otoczenia.

Maszyna tego rodzaju może dodatkowo współpracować np. z wózkiem inwalidzkim, jeżeli osoba chora porusza się w taki sposób. Nie jest to urządzenie zajmujące dużo miejsca. Nie zmienia to faktu, że miniaturyzacja może tutaj postępować dalej, w miarę popularyzowania tego rodzaju sprzętu, a także dostosowywania jego możliwości i zastosowań do potrzeb milionów głuchoniemych na świecie.

Wraz z dostosowaniem funkcji zmienić się powinna też cena urządzenia. Wydaje się, że jest to możliwe w najbliższej przyszłości, bowiem przydatność tego rodzaju „maszyn mówiących” nie podlega dyskusji. Sytuacja, w której tak doskonale funkcjonująca maszyna jest dostępna jedynie dla osób najbogatszych, nie jest zadowalająca i powinna zostać zmieniona.

Dodaj komentarz