Wpisy

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Po śmierci bliskiej osoby członkowie rodziny mogą się spodziewać, że odziedziczą po niej część majątku w postaci ruchomości lub nieruchomości. Często jednak zdarza się również, że osoba, której należy się spadek, jest pomijana. Nie oznacza to jednak, że nie otrzyma ona po zmarłym należnego majątku. W takiej sytuacji bardzo dobrze sprawdza się zachowek (Kraków). Należy jednak wiedzieć, komu on przysługuje i w jakiej sytuacji można się o niego ubiegać. Prawo spadkowe jest bowiem bardzo skomplikowane i zawiera wiele kruczków, które należy znać.

Zachowek — co to jest?

Zachowek (Kraków) to możliwość na uzyskanie części spadku w sytuacji, gdy dana osoba nie została ujęta w dziedziczeniu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w przypadku, gdy osoba zmarła w swoim testamencie pominęła członków najbliższej rodziny. Jest to więc szansa dla bliskiego, który poczuł się pokrzywdzony w wyniku źle rozdysponowanego testamentu. Zachowek to jednak dosyć skomplikowane zagadnienie, tak więc warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego.

Należy jednak pamiętać, że prawo spadkowe jasno precyzuje, jakie osoby mogą skorzystać z prawa zachowku. Ważne jest również, że w zależności od osobistych cech uprawnionego, będzie on przysługiwał w różnej wartości. Oznacza to, że inną wysokość zachowku może otrzymać małżonek, a inny syn czy córka. Zachowek nie gwarantuje więc otrzymania całości spadku a jedynie takiej części, jaką osoba otrzymałaby, gdyby została uprawniona do dziedziczenia.

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek (Kraków) nie przysługuje jednak wszystkim osobom spokrewnionym ze zmarłym. Kodeks cywilny bardzo jasno wskazuje osoby, które mogą starać się o prawo do zachowku. Oczywiście, samo prawo nie oznacza, że osoba spokrewniona musi z niego skorzystać. To wyłącznie od osoby spowinowaconej zależy, czy będzie starała się o otrzymanie należnego spadku. Zgodnie z kodeksem cywilnym, do skorzystania z prawa zachowku upoważnieni są: zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), dzieci adoptowane oraz ich zstępni, małżonek, a także rodzice lub przysposabiający.

Z prawa do zachowku mogą skorzystać również spadkodawcy, którzy zostali uprawnieni do spadku z ustawy. Należy jednak pamiętać, że nie każda osoba uprawniona do zachowku automatycznie otrzymuje prawo do takiego świadczenia. Prawo zachowku przysługuje w takiej kolejności, w jakiej doszłoby do dziedziczenia na mocy ustawy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przysługiwałby on małżonkowi oraz dzieciom, a dopiero później ich zstępnym, czyli wnukom, prawnukom itd.

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób starać się o zachowek (Kraków). Ważne jest, że osobą, która jest odpowiedzialna za jego wypłatę, jest spadkobierca, który uzyskał majątek na drodze testamentu. Osoby, które mają prawo do zachowku, mogą wysłać oficjalne pismo do wszystkich spadkobierców. Innym rozwiązaniem jest wniesienie sprawy do sądu. W takiej sytuacji osoba uprawniona do zachowku wnosi do tej instytucji wniosek o wypłatę zachowku.