Wpisy

Wdrażanie nowych technologii

W praktycznie każdym przedsiębiorstwie nastaje moment, kiedy trzeba zainwestować w specjalistyczny sprzęt, wejść na wyższy poziom organizacji, poprawić swoją konkurencyjność i zoptymalizować proces produkcji. Wszystko to uzyskać można poprzez inwestycje, które jednak mogą być dość kosztowne – w zależności od segmentu, w którym dana firma funkcjonuje i poziomu zaawansowania konkurentów, z którymi rywalizuje. Jednak aby móc inwestować w taki specjalistyczny sprzęt do danego typu produkcji, konieczne jest najpierw zorganizowanie odpowiednich środków finansowych. W przypadku największych firm pomocni w tym bywają inwestorzy zewnętrzni, czy akcjonariusze, którzy chcąc rozwijać własną firmą są skłonni wprowadzić do niej więcej własnego kapitału, umożliwić jej dalszy rozwój. Ale często firmy nie notowane na parkiecie giełdowym także mają bardzo jasną i klarowną wizję rozwoju czy strategię długoterminowej modernizacji własnego zaplecza, przez co z całą pewnością są one również zmuszone często do szukania dodatkowych środków. Fundusze inwestycyjne oraz banki inwestycyjne to podmioty zawsze żywo zainteresowane partycypowaniem finansowym w każdym projekcie biznesowym czy zakładzie produkcyjnym, który stwarza jakiekolwiek realne perspektywy dalszego wzrostu. Nie ma bezpieczniejszej formy lokowania pieniędzy niż ich pożyczanie firmom, które chcą się rozwijać i wykorzystują dobry okres w swoim funkcjonowaniu, aby jeszcze lepiej zorganizować się na przyszłość.

Pieniądze to jeden z aspektów, ale nawet mając ogromne środki finansowe, nie każda inwestycja w specjalistyczny sprzęt czy wdrażanie nowych technologii do procesu produkcyjnego, muszą zaowocować oczekiwanymi zmianami czy zyskami. Naturalnie wiele z takich zmian da się wcześniej odpowiednie zasymulować, sprawdzić jej skutki zarówno te na funkcjonowanie samej firmy jak i na jej wyniki finansowe. Możliwość szybszego produkowani jakiegoś elementu albo przyspieszenie procesu kontroli jakości na linii produkcyjnej, poprzez wprowadzenie dodatkowych czujników, mierników, kamer i systemów informatycznych zdolnych do samodzielnego analizowania zbieranych danych i zarządzania działaniem linii – to oczywiste korzyści dla firmy. Podnoszą one jakość produkowanych towarów, ale także umożliwiają firmie wyprodukowanie tego samego w krótszym okresie, co znacząco wpływa na wyniki finansowe. Każdy inwestor czy nawet bank rozważający pożyczkę dla firmy będzie bardzo skłonny do uczestniczenia w takim projekcie, jeśli dostrzeże jego wymierny wpływ na stan finansów przedsiębiorstwa.

Problemem bywa jednak przygotowanie spójnej wizji takiej modernizacji. Samo unowocześnienie linii produkcyjnej to jedno, ale często firmy mają do zrealizowania cele, którymi niekoniecznie jest innowacyjność dla samej innowacyjności. Kluczem jest, aby z tych nowoczesnych urządzeń automatycznych, zarządzanych komputerowo linii produkcyjnych czy urządzeń pomiarowych – wynikała konkretna korzyść. Jeśli firma zaplanuje sobie, że efektem wprowadzenie nowoczesnych urządzeń i maszyn ma być zmniejszenie liczby pracowników fizycznych zaangażowanych w produkcję – to właśnie poprzez późniejszą redukcję da się ocenić, czy działania przyniosły oczekiwany rezultat. A jeśli firma chce zainwestować w nowsze rozwiązania i kosztowną wymianę pewnych elementów całego układu produkcyjnego przede wszystkim w celu poprawienia jakości, ponieważ do tej pory zbyt często zdarzało się, że linię produkcyjną opuszczały produkty z wadami lub nie do końca zgodne z wzorcem i ideałem – to tylko poprawa w tym zakresie może być uznana za sukces i zrealizowanie celów inwestycji.

Kluczem przy inwestowaniu w zaplecze i modernizacje aktualnych rozwiązań w przedsiębiorstwie jest więc umiejętne rozpoznanie jego najsłabszych stron i skierowanie wszystkich sił na ich wyeliminowanie. Strategia długoterminowa jest w biznesie kluczem do odpowiedniego zarządzania, albowiem najgorszym, co można zrobić w biznesie, to reagować doraźnie na zmieniające się warunki. Wyznaczenie sobie konkretnych celów do zrealizowania w perspektywie dziesięciu lub nawet dwudziestu lat pomaga uniknąć podejmowania niewłaściwych czy niespójnych z resztą koncepcji i modelu biznesowego decyzji. Konieczna jest także umiejętność obiektywnej i krytycznej oceny rzeczywistości biznesowej, albowiem właściciele często nie są w stanie spojrzeć realnie na słabość swojego przedsiębiorstwa, a tylko umiejętność zmierzenia się z najtrudniejszymi wyzwaniami w życiu firmy jest w stanie zagwarantować jej ostateczny sukces. Nie wiedząc, co najmocniej ciąży firmie i gdzie leży jeszcze największy potencjał do poprawy, wszystkie największe nawet wydatki finansowe na specjalistyczny sprzęt będą niewłaściwie lokowane i nie dadzą należytego impulsu do zmian wewnątrz organizacji.

Dodaj komentarz