Wpisy

Resuscytacja za pomocą defibrylatora

defibrillator-98587_1280Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to określony schemat postępowania w przypadku, gdy u pacjenta doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a co za tym idzie utraty świadomości, bezdechu i ustania pracy serca. Dzięki resuscytacji krew znów zacznie płynąć przez mięsień sercowy i mózg, a krążenie zostaje przywrócone. Im szybciej resuscytacja zostanie rozpoczęta, tym większa nadzieja na to, że zakończy się pozytywnie, czyli pacjent przeżyje. W resuscytacji wykorzystywane bywa specjalistyczne urządzenie medyczne – defibrylator.

Jak działa defibrylator?

Urządzenie działa na mięsień sercowy za pomocą prądu stałego o dużej energii. Defibrylacja powoduje wytłumienie nierównych impulsów elektrycznych płynących przez serce i przywrócenie go do normalnej, czyli regularnej pracy. Wyróżniamy defibrylatory jednofazowe i dwufazowe. Ta maszyna medyczna składa się z dwóch elektrod i jednostki centralnej. Niektóre defibrylatory mają wyświetlacz służący tylko do pokazania zapisu EKG, inne są wielofunkcyjne i dają ekipie ratowniczej możliwość odczytania między innymi EKG, temperatury ciała, saturacji oraz ciśnienia tętniczego. Są też jeszcze takie defibrylatory, które posiadają jedynie swoją najważniejszą funkcję, czyli wydawanie impulsu elektrycznego. Takie urządzenia są przeznaczone do ratowania osób przez ludzi niewykształconych w zakresie medycyny. Defibrylator sam wtedy wykryje EKG poszkodowanego i oceni, czy defibrylacja jest konieczna. Nowoczesne urządzenia automatycznie dopasowują swoje parametry do stanu pacjenta zarówno przy pierwszym, jak i (jeśli to konieczne) kolejnych wstrząsach. Dzięki temu mamy jeszcze większą szansę na uratowanie naszego pacjenta. Urządzenia do prowadzenia resuscytacji są wyposażone w elektrody typu łyżki, które muszą zostać przyłożone do klatki piersiowej poszkodowanego lub elektrody przyklejane, a wtedy nie trzeba wykonywać żadnych innych działań oprócz uruchomienia urządzenia.

Jak poprawnie wykonać resuscytację za pomocą defibrylatora?

Jeśli pojawi się konieczność wykorzystania defibrylatora, należy postępować według ściśle określonego schematu, opracowanego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób ratujących i poszkodowanego. Pamiętajmy, że defibrylator wytwarza impuls elektryczny, zatem podobnie jak inne urządzenia elektryczne może nas porazić prądem kiedy nie będziemy się tego spodziewać. Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać w przypadku defibrylacji jest uruchomienie urządzenia. Do tego momentu cały czas musi trwać tradycyjna resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Gdy defibrylator jest już sprawny, podłączamy kabel i naklejamy elektrody na klatkę piersiową pacjenta. W przypadku małego dziecka używamy specjalnych elektrod pediatrycznych. Jedna z elektrod musi się znaleźć po prawej stronie mostka, pod obojczykiem, natomiast druga elektroda po lewej stronie klatki piersiowej. Dalsze działanie jest uzależnione od komend wydawanych przez urządzenie, których należy ściśle przestrzegać. Nie w każdym przypadku defibrylacja powinna być wykonywana – taka konieczność zachodzi tylko w przypadku migotania komór i częstoskurczu komorowego bez tętna.

Dodaj komentarz