Wpisy

Polski sektor maszynowy

Skuteczny przemysł maszynowy to klucz do działania wielu ważnych gałęzi przemysłu. Bez udziału sektora maszynowego stanęłyby huty, zakłady włókiennicze i wiele fabryk. Na szczęście w tej branży odnotowywany jest ciągły rozwój i wzrost. Powinno to być powodem do dumy, gdyż w zakresie działalności tego przemysłu znajduje się ogromna ilość gałęzi, z których każda cechuje się wieloma odmiennymi problemami. Taka różnorodność wymaga ogromnych nakładów nie tylko gospodarczych ale i inwestowania w młodych, inteligentnych inżynierów oraz nowe technologie. Przemysł maszynowy jest z pewnością najbardziej rozwiniętą i najszerszą z gałęzi polskiego sektora elektromaszynowego. Z widzenia odbiorców ta dziedzina produkcji powinna cechować się szczególną dbałością o jakość oraz innowacyjność swoich produktów. Ostatnie lata stworzyły też trendy, które zmusiły przemysł maszynowy do prac nad bardziej ekonomicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami. Jednocześnie ogromny postęp w dziedzinie technologii światowej wymusił również na polskim sektorze wiele zmian i inwestycji. Jak pokazują analizy, przemysł maszynowy zmuszony jest do ciągłych przeobrażeń. Każda zmiana w zależnych od niego dziedzinach, automatycznie niesie za sobą konieczność dostosowania się do rynku i pędzących wciąż do przodu technologii. Trzeba uświadomić sobie jak wielkie nakłady pracy i pieniędzy muszą być wkładane w sam proces doganiania światowych standardów. Nowe maszyny, nowe produkty i materiały to nie tylko kwestia instalacji nowoczesnych linii produkcyjnych, ale także konieczność długotrwałego procesu wdrażania i szkolenia specjalistów. I mimo tych trudności przemysł maszynowy w Polsce nie ma się czego wstydzić. Z pewnością spory wkład w uniwersalność zakładów ma rozwój numerycznych obrabiarek, które w przeciwieństwie do ich mocno wyspecjalizowanych poprzedniczek, posiadają teraz ogromną paletę zastosowań w dziedzinie wytwarzania i obróbki części oraz podzespołów. Zainteresowanie i potencjał tkwiący w tych urządzeniach jest tak duży, że aktualnie jak grzyby po deszczu mnożą się wszelkiego rodzaju sympozja i spotkania, w których uczestniczą producenci i odbiorcy tych urządzeń. Przewiduje się, że najbliższe lata będą owocowały coraz większym wykorzystaniem obrabiarek zdolnych do wykonywania wielu różnych zadań. Przyspieszenie jakie towarzyszy rozwojowi technologii we wszystkich gałęziach powiązanych sektorów zmusza przemysł maszynowy do ciągłych przeobrażeń. Nowoczesne urządzenia wielofunkcyjne pozwolą oszczędzić pieniądze oraz czas potrzebny na przystosowanie się do tych zmian. Pozwoli to w przyszłości stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym partnerem na rynkach światowych. Już dzisiaj polskie maszyny są ciepło witane na wystawach i ekspozycjach technologicznych na zachodzie. Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż zdolni inżynierowie to żadna nowość w kraju. Kadra specjalistów szkolona na polskich uczelniach zawsze miała się czym chwalić, a jedynym problemem dla pełnego wykorzystania tego potencjału były przestarzałe parki maszynowe. Sytuacja ta jednak się diametralnie zmienia i przemysł maszynowy w kraju zaczyna iść łeb w łeb z najnowocześniejszymi liderami światowej produkcji.