Wpisy

Innowacyjny magazyn

Wydawać by się mogło, że w dziedzinie logistyki magazynowej już niewiele można wymyśleć. Magazyn przemysłowy nieodłącznie kojarzy się z wysokimi regałami, wózkami widłowymi i wszechobecnymi paletami. Rozwój komputerów zmienił nieco metody ewidencji przechowywanego towaru, pojawiły się laserowo skanowane kody kreskowe i na tym innowacje niejako stanęły. Z pewnością jednak nie jest to koniec przemian, jakie w najbliższym czasie przejdą mechanizmy logistyki magazynowej. Co prawda same zasady jakimi rządzi się każdy magazyn przemysłowy nie ulegną zmianie, za to innowacje obejmą z pewnością technologie zwiększające wydajność i oszczędzające czas. Przewiduje się bowiem, że być może już niedługo tradycyjne kody kreskowe odejdą do lamusa. Aktualny trend nastawiony jest bowiem na rozwijanie i szerokie zastosowanie chipów radiowych, które docelowo służyć mają do identyfikacji towaru. Czym ta metoda wyróżnia się na tle jej poprzedniczek? Jej zalet jest kilka. W pierwszej kolejności można wymienić tutaj ogromne ułatwienie i przyspieszenie procesu przyjmowania towaru. Od poprawnego przyjęcia i skatalogowania towaru zależy bardzo dużo, ale dotychczasowe metody oparte na korzystaniu ze skanerów magazynowych były dość czasochłonne. Wciąż zależne były od mozolnego skanowania każdego kodu przez pracownika – nie obywało się także bez błędów. Towar wyposażony w chip radiowy sam melduje się na miejscu. Magazyn przemysłowy wyposaża się w bramkę radiową, która przejmuje rolę dotychczasowych skanerów laserowych. Towar przechodząc przez czujnik automatycznie wprowadzany jest do bazy danych na podstawie informacji zawartych w chipie. Drugą bardzo ważną kwestią, którą mogą diametralnie zmienić metody identyfikacji zdalnej, są inwentaryzacje. Te zwykle wiązały się długim i męczącym podliczaniem każdej sztuki towaru. Magazyn przemysłowy wyposażony w systemy radiowe inwentaryzuje się na okrągło i automatycznie. Ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Ale tego typu mechanizm rozpoznawania towaru otwiera drogę też dla innych rozwojowych innowacji. Zintegrowany system informatyczny pozwala dopuścić bowiem do pracy roboty. Samobieżne i zautomatyzowane wózki widłowe i autonomiczne przenośniki mogą w przyszłości zastąpić żywych pracowników. Wykorzystanie robotów ma oczywiście ogromny wpływ na cały proces zarządzania jakim cechuje się magazyn przemysłowy – oszczędza cenny czas i w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo obsługi. Tym bardziej, że wzrasta wciąż tendencja do tworzenia magazynów o coraz wyższym składowaniu. Dawniej magazyn przemysłowy uzależniony był w znaczniej mierze od możliwości bezpiecznego jego użytkowania przez pracowników oraz ograniczał go limit ludzkich możliwości. Przy korzystaniu z urządzeń automatycznych można te bariery przekroczyć i w dużo większym stopniu wykorzystywać powierzchnię składowania. Budzi to pewne obawy wśród pracowników magazynowych, ale człowiek nigdy w pełni nie zostanie wykluczony z obsługi. Zmienią się jedynie zadania jakie stawiane są przy obsłudze nowoczesnych mechanizmów i systemów logistycznych.