Wpisy

Na czym polega pomoc prawna?

Przepisy prawa obowiązują każdego, a ich nieznajomość może szkodzić. Jednak dogłębna ich znajomość jest domeną osób, które zdecydowały się na studiowanie prawa, a potem podjęcie pracy w zawodzie. Adwokaci, radcy prawni bądź prawnicy niebędący jeszcze adwokatami lub radcami prawnymi, świadczą odpłatą oraz bezpłatną pomoc prawną osobom, które się o nią zwrócą. Przeczytaj, na czym polega udzielanie pomocy prawnej.

W zależności od tego, w jak dużym zakresie potrzebujesz pomocy, może ona przyjąć różne formy. Możesz udać się po poradę prawną, pomoc w napisaniu pisma, możesz również umocować prawnika do reprezentacji przed sądami lub innymi instytucjami.

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Udając się do prawnika, warto się do wizyty przygotować. Jak to zrobić? Podpowiadamy krok po kroku.

  1. Spisz najważniejsze aspekty sprawy lub problemu prawnego. Jeśli dotyczy on zdarzeń rozciągniętych w czasie wynotuj ich daty i miejsca.
  2. Przypomnij sobie i wynotuj imiona i nazwisko osób związanych ze sprawą. W zależności od jej charakteru, mogą to być świadkowie, przeciwnicy, pokrzywdzeni, spadkobiercy, dłużnicy i inni. 
  3. Na potwierdzenie faktów, mających znaczenie dla sprawy, warto zgromadzić dowody – zdjęcia, oświadczenia, nagrania, otrzymane bądź sporządzone pisma. Im obszerniejszy materiał dowodowy, tym ewentualna pomoc prawna będzie bardziej skuteczna.
  4. Przed wizytą zapytaj o koszt porady.

Na czym polega pomoc prawna?

Jeśli Twoja sprawa nie jest skomplikowana i potrzebujesz jedynie nakreślenia, jak postępować, być może wystarczy ustna porada prawna w Kościanie. Zazwyczaj zostaje ona udzielona w oparciu o analizę faktów, potwierdzonych odpowiednimi dowodami. Na czym polega porada prawna? Obejmuje zazwyczaj wskazówki, jak należy postąpić, do jakiego organu się zwrócić, jakie pismo przygotować. Może również poprzedzać inne firmy współpracy z prawnikiem w momencie, gdy zebrane materiały okażą się niewystarczające.

Ustna porada nie wyczerpuje jednak zagadnienia, na czym polega udzielanie pomocy prawnej. O ile będzie to konieczne, prawnik może sporządzić pismo, będące odpowiedzią na otrzymane wezwanie, odwołaniem od decyzji lub wnioskiem. Taki dokument podpisywany jest i wysyłany przez klienta, który w razie wątpliwości może ponownie poprosić o poradę. Nie jest to jednak równoznaczne z reprezentacją przez prawnika.

W przypadku skomplikowanych spraw, toczących się przed sądem, klient może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi bądź radcy prawnemu. Wówczas pełnomocnik przygotowuje i składa do sądu odpowiednie pisma i wnioski, informując klienta o przebiegu sprawy. Taka reprezentacja wiąże się z koniecznością zawarcia pisemnej umowy określającej zakres prowadzonej sprawy oraz wysokość honorarium. 

Gdy osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa nie posiada środków na wynajęcie obrońcy, może wystąpić z wnioskiem o przydzielenie adwokata z urzędu. Honorarium dla prawnika wypłacane jest wówczas ze Skarbu Państwa.

Niezależnie od zakresu pomocy prawnej, adwokat lub radca prawny zobowiązany jest do udzielenia pomocy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Warto zatem zaufać i powierzyć prowadzenie sprawy w ręce profesjonalisty, zamiast szukać pomocy wśród znajomych czy w internecie.