Wpisy

Na czym polega doradztwo środowiskowe?

Korzystanie z porad konsultantów ds. ochrony środowiska jest niezbędne dla każdej organizacji, która chce stać się firmą działającą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Doradcy środowiskowi wyznaczają kamienie milowe, do których musisz podążać w celu osiągnięcia celu, określając strategie i działania niezbędne do wdrożenia zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

Co to doradztwo środowiskowe i do czego służy?

Doradztwo środowiskowe to dział specjalizujący się w sektorze ochrony środowiska, który polega na świadczeniu porad we wszystkich aspektach spraw środowiskowych, w których firma może się doskonalić, pomagając w określeniu Twojego planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Firma konsultingowa ds. środowiska dysponuje wyspecjalizowanym zespołem z dużym doświadczeniem we wszystkich dziedzinach środowiska, czyli dotyczących odpadów, gleby, atmosfery, hałasu czy zrównoważonego rozwoju.

Z pomocą rzetelnej firmy konsultingowej ds. ochrony środowiska możesz przeanalizować wyjściową sytuację firmy w zakresie ochrony środowiska i opracować biznesowy plan działania, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na otoczenie oraz osiągnąć wyznaczony cel w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Działania, w których może pomóc doradca środowiskowy, mają różny charakter- od doradztwa, przez szkolenia, przygotowanie procedur, opracowanie dokumentów lub analiz prawnych, wdrożenia procedur, aż do systemów zarządzania.

Dlaczego warto zwrócić się o poradę do doradcy środowiskowego?

Każda firma, niezależnie od wielkości organizacji czy sektora, do jakiego należy, wywiera wpływ na środowisko, który należy kontrolować i korygować. Panuje błędne przekonanie, że małe firmy lub te działające w sektorach niezwiązanych z przemysłem nie zanieczyszczają środowiska, ale to nieprawda. Oddziaływanie na otoczenie jest wywoływane przez każdą działalność. Oczywiście nie w takim samym natężeniu, ale każda firma w pewnym stopniu wpływa na środowisko. Na przykład biuro może emitować do atmosfery pewne rodzaje zanieczyszczeń z systemów grzewczych, wytwarzać odpady czy też odprowadzać substancje do kanalizacji. Logicznie rzecz biorąc, im bardziej przemysłowa działalność, tym bardziej i intensywniej będzie wpływać na środowisko.

Krótko mówiąc, w każdej firmie istnieją potencjalne źródła zanieczyszczeń, które należy analizować i kontrolować w celu osiągnięcia zrównoważonych zachowań środowiskowych, jak najbardziej przyjaznych dla otoczenia.

Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome ekologicznie, co wynika z poważnych problemów środowiskowych, takich jak zmiany klimatyczne i pustynnienie. Firmy mają w tej kwestii kluczowe zadanie. Obecnie w większości przedsiębiorstw kwestie ochrony środowiska są traktowane poważnie, dlatego doradztwo w tym zakresie intensywnie się rozwija. 

W rzeczywistości trudno spotkać dużą firmę, która nie posiada menedżera lub działu ds. środowiska zarządzających jej zadaniami w zakresie ochrony natury. Jednak wsparcie ze strony firmy konsultingowej z dziedziny ochrony środowiska może być kluczowe dla określenia właściwej strategii na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Korzyści wynikające z zatrudnienia doradcy środowiskowego

Korzystanie z usług doradcy w zakresie ochrony środowiska, który poprowadzi Cię za rękę w kierunku zrównoważonego rozwoju biznesu, ma wiele zalet. Wśród nich warto wymienić:

  • zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, co oznacza zmniejszenie kar finansowych za nieprzestrzeganie ich;
  • obniżenie kosztów i czasu pracy personelu wewnętrznego;
  • korzystanie z porad ekspertów, którzy dysponują informacjami o tym, jak działają inne firmy w sektorze, a także wiedzą i doświadczeniem we wszystkich wektorach środowiskowych;
  • poprawa wizerunku firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju i reklama marki na coraz bardziej ekologicznym, a zarazem wymagającym rynku;
  • redukcja kosztów i oszczędność w zużyciu zasobów;
  • poprawa wydajności oraz produktywności firmy przy jednoczesnym zachowaniu bardziej zrównoważonego rozwoju;
  • zmniejszanie wpływu firmy na środowisko naturalne we wszystkich jego aspektach;
  • uzyskanie znaczącej pozycji w stosunku do konkurencji, zwłaszcza w zakresie przetargów publicznych i ofert, a także w odniesieniu do klientów czy dostawców.